Proizvodi Ekseri Ekseri u redeniku

single-product
single-product

Ekseri u redeniku

  • Odgovaraju Max, Bea, Bostitch i drugim pistoljima koji koriste eksere u redeniku sa uglom 15o
  • Ekseri se izrađuju od svetlovučene žice
  • Ekseri mogu imati površinu glatku ili narezanu (“riblja kost” ili spiralni)
  • Ekseri mogu biti pocinkovani
  • Prečnik eksera može biti od 2.50 do 40mm
  • Dužina eksera može biti od 25 do 110 mm
  • Ekseri se izrađuju po standardu EN 10230-1

;